Oprydning i køskabe.

Klubben er gået i gang med en oprydning i køskabene/ovenpå køskabet. Men vi mangler en oversigt over hvem der har hvilket skab.

Du skal derfor senest den 1. september notere hvilket skab du har, på den på køskabet opsatte liste. Ligger din kø ovenpå køskabet, skal den være tydeligt mærket med navn den 1. september.

Efter den 1. september vil de køskabe, der ikke er noteret en ejer på blive tømt. Indholdet af de tømte skabe vil herefter blive opbevaret andetsteds i klubben i 1 år (altså frem til 1. september 2021), og derefter blive smidt ud/foræret videre/solgt.