Årets klubmesterskaber

Årets klubmesterskaber afholdes på følgende datoer:

3-bande: lørdag den 23. april

Kegler: lørdag den 30. april

Tilmeldingssedler opsættes snarest.