Generalforsamling

Afholdes onsdag den 27/4 i klubbens lokaler.

Husk at tilmelde dig til smørrebrød ved Kenneth eller Ole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Turneringslederens beretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af indskud og kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §3. På valg er:
  1. Holger Riis
  1. Gitte Prægler
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af intern revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af turneringsleder.
  1. Steffan Rasmussen (villig til genvalg)
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes  skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Under eventuelt kan intet besluttes.” (Emner kan belyses og tages til efterretning).

HUSK! Kontingent kan nu betales med mobilepay 53488.

HUSK! Skriv i kommentar kontingent og dit navn.

Kontingent skal være betalt for at kunne bruge din stemmeret.