Alle indlæg af Steffan

Klubmesterskab 2024

Årets klubmesterskaber bliver afholdt:

3-bande – lørdag den 20/4

Kegler – lørdag den 27/4

Begge med morgenmad kl. 9 og spilstart 9:30

Tilmeldingssedler bliver ophængt i morgen.

Generalforsamling

Afholdes onsdag den 27/4 i klubbens lokaler.

Husk at tilmelde dig til smørrebrød ved Kenneth eller Ole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Turneringslederens beretning.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af indskud og kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §3. På valg er:
  1. Holger Riis
  1. Gitte Prægler
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af intern revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af turneringsleder.
  1. Steffan Rasmussen (villig til genvalg)
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes  skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Under eventuelt kan intet besluttes.” (Emner kan belyses og tages til efterretning).

HUSK! Kontingent kan nu betales med mobilepay 53488.

HUSK! Skriv i kommentar kontingent og dit navn.

Kontingent skal være betalt for at kunne bruge din stemmeret.

Salg af køer/spidser/tasker.

Vi åbner nu op for salg af køer og andet, som vi tømte ud fra skabene for 1½ år siden.

Der vil derfor

torsdag den 3/2 kl. 17

være mulighed for at teste/tjekke køer mv., hvorefter man kan lægge billet ind på varerne. Kl. 18 tager vi en status, og er der flere end 1 der har lagt billet ind på den samme vare, vil der blive afholdt auktion over varen.

Efter den 3. februar vil der indtil udgangen af marts fortsat være mulighed for at købe/besigtige varerne, ved at lave en aftale med en fra bestyrelsen/turneringslederen.

Nye Restriktioner fra Unionen

Mail fra unionen:

Til DDBU´s klubber: 

På grund af de nye skærpede Corona restriktioner i forbindelse med den omfattende smittespredning, indfører DDBU med omgående virkning følgende regler for afvikling af DDBU´s turneringer: 

Holdturneringer/Individuelle turneringer/cupper: Der skal forevises gyldig Coronapas eller en PCR test inden spillestart

Tours/Grand Prixer, hvor der spilles over flere dage: Der skal forevises PCR-test eller Kvik-test, som er gyldig i alle spilledagene. Coronapas er IKKE nok. 

Spillere som ikke kan forevise ovenstående er ikke spilleberettigede. 

De enkelte klubber kan udover ovenstående selv beslutte at indføre andre forholdsregler i forbindelse med den daglige drift – f.eks. at der skal vises gyldigt Coronapas. 

Julefrokost

Årets julefrokost afholdes lørdag den 27/11-21 kl. 13 – Pris er 250,- pr. mand alt inklusive. Sidste frist for tilmelding er søndag den 21/11.

Klubmesterskab

Året klubmesterskaber kommer til at blive afholdt følgende lørdage med start klokken 9.

21. august – 3-bande.

28. august – kegler.

Tilmeldingssedler bliver hængt op i klubben snarest. Alternativt kan man melde sig til ved at sende en SMS til mig.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdagen før afholdelse.

Som altid skal der være 4 tilmelding før mesterskabet bliver afholdt.